Požární ochrana – test požární hlídka

0%

Na vypracování testu máte 30 min. Přejeme hodně štěstí.

Čas vypršel!


požární hlídka

Prosím vyplňte požadovaná pole.

1 / 23

Přenosné hasicí přístroje:

2 / 23

Únikové cesty a východy:

3 / 23

Elektrické spotřebiče se smějí používat:

4 / 23

K vnitřním hydrantovým systémům:

5 / 23

K vnitřním hydrantovým systémům:

6 / 23

Školení (odborná příprava) členů preventivní požární hlídky se provádí:

7 / 23

Požární řád obsahuje:

8 / 23

Únikové cesty a východy musí být označeny tabulkami s bílým piktogramem:

9 / 23

Hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti (např. technický líh) mají teplotu vzplanutí:

10 / 23

Jestliže není u hořlavé kapaliny na obalu označena třída nebezpečnosti, považujeme ji za:

11 / 23

Únikové cesty a východy:

12 / 23

Tísňová linka pro přivolání hasičů je:

13 / 23

Při hašení hořlavých kapalin (olej, benzín, nafta apod.) je nejvíce účinný hasicí přístroj:

14 / 23

Přenosný hasicí přístroj se správně uvede do chodu:

15 / 23

Požární řád obsahuje:

16 / 23

Mezi základní povinnosti fyzických osob dle zákona o požární ochraně patří:

17 / 23

Telefonní čísla tísňového volání musí být uvedena:

18 / 23

Požární poplachové směrnice obsahuje závazné pokyny, jak se chovat na pracovišti:

19 / 23

Hořlavé kapaliny:

20 / 23

K volnému hoření je zapotřebí:

21 / 23

Přenosný hasicí přístroj typu CO2 (sněhový) je vhodný k hašení:

22 / 23

Svářečské práce na požárně nebezpečných místech:

23 / 23

Za dodržování požárně bezpečnostních předpisů na pracovišti zodpovídá:

Your score is

Kontaktujte nás

TSB Facility – Správa budov pro Vás