• Tvorba časoprostorových grafů pro rozsáhlé (nad 100 mil. czk) i menší projekty (do 1 mil. czk)

  • Tvorba časoprostorových grafů pro veřejné i soukromé zakázky

  • Operativní časoprostorové grafy

  • Časoprostorové grafy dílčích stavebních procesů, technologických etap

  • Vytvoření na základě harmonogramu a rozpočtu

  • Kontrolní a zkušební plán

  • Enviromentální plán

  • Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

  • Rekapitulace dle etap a dodavatelů

casoprostorove mapy

Kontaktujte nás

TSB Facility – Správa budov pro Vás