OPRAVY A ÚDRŽBA BUDOV A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Provádění profylaktických prohlídek technického zařízení budov, vzduchotechnického zařízení, provoz a kontrola plynových kotelen včetně údržby, kontroly zařízení kotelny a spalinových cest, komínů, pravidelné kontroly a servis klimatizačních jednotek, obsluha a optimalizace systému měření a regulace od výrobců Domat, SIEMENS, Johnson Control včetně seřízení čidel a servo pohonů.

HAVARIJNÍ SERVIS 24

Pro své zákazníky zajišťujeme 24 hodinový havarijní servis vody, kanalizace, elektroinstalace, vzduchotechniky, klimatizace, plynových zařízení

STAVEBNÍ ÚDRŽBA BUDOV

Prodloužení a optimální využití životnosti budovy, zlepšení provozní bezpečnosti.

AUDITY TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV

Kontrola revizí, prohlídek a celkové údržby budov, kontrola odstraňování závad z těchto revizí a prohlídek, vyhodnocení správného plánování preventivní údržby a jejího odborného vykonávání včetně kontroly kvality prováděné údržby.

RECEPČNÍ SLUŽBY

Zpracování firemní pošty, podávání informací, zajišťování klíčového režimu a další služby dle požadavků klienta.

SLUŽBY BOZP A POŽÁRNÍ OCHRANY A EKOLOGIE

Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a první pomoci včetně e-learningu Zpracování dokumentace BOZP, PO a hygieny práce, posouzení pracovních rizik (profese společnosti, stroje a zařízení), kategorizace prací tj. návrh na zařazení do kategorií prací pro Krajskou hygienickou stanici, vypracování směrnic BOZP a PO včetně vyhodnocování rizik a zpracování místních provozních předpisů Poradenství v oblasti ochrany ovzduší, zpracování souhrnné evidence zdrojů znečišťování ovzduší, včetně výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší, zajištění plnění povinností plynoucích ze zákona o obalech a odpadech.

24Hodin na příjmu

Nezávazně poptat

PASPORTIZACE PLOCH, TZB A STAVEBNÍCH PRVKŮ

Převedení stavebních plánů do elektronické podoby a jejich aktualizace, pasportizace TZB je nezbytným podkladem pro technickou údržbu, jeho zpracování a vedení je v souladu s předpisy a normami, řeší umístění a typy jednotlivých zařízení např.: typ čerpadel, ventilů, motorů. Takovýto pasport umožnuje optimalizaci skladování náhradních dílů a dále umožňuje sledování poruch komponent v zařízení.

ÚKLID

Zajištění komplexní služby vnitřního i venkovního úklidu, čištění a impregnace povrchů, hloubkové čištění koberců, čistění a renovace kamenných podlah a keramické dlažby, renovace parketových podlah včetně lakování, letní a zimní údržba komunikací a chodníků včetně sběru odpadu.

CAD MANAGEMENT V ELEKTRONICKÉ I TIŠTĚNÉ PODOBĚ VČETNĚ ARCHIVOVÁNÍ A ONLINE PŘÍSTUPU

Prodloužení a optimální využití životnosti budovy, zlepšení provozní bezpečnosti.

INVENTARIZACE

Provádění inventury s využitím čárových kódů nebo tradičním způsobem, v případě zájmu zavedeme čárové kódy pro evidenci majetku.

VYPRACOVÁNÍ, AKTUALIZACE A ŘÍZENÍ SMĚRNIC A PROVOZNÍCH ŘÁDŮ

Zpracování a aktualizace firemních předpisů pracovně-právních a bezpečnosti práce v souladu s aktuální legislativou.

Poptat služby

Další nabízené služby

Servis a revize

Zajišťujeme pravidelné odborné prohlídky a revize.

Údržba zeleně

Komplexní údržba a péče o vaší zeleň.

Investiční projekty

Provádíme přípravu, řízení a kontrolu facility projektů.

Kontaktujte nás

TSB Facility – Správa budov pro Vás