OPRAVY A ÚDRŽBA BUDOV A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Provádění profylaktických prohlídek technického zařízení budov, vzduchotechnického zařízení, provoz a