Provádění profylaktických prohlídek technického zařízení budov, vzduchotechnického zařízení, provoz a kontrola plynových kotelen včetně údržby, kontroly zařízení kotelny a spalinových cest, komínů, pravidelné kontroly a servis klimatizačních jednotek, obsluha a optimalizace systému měření a regulace od výrobců Domat, SIEMENS, Johnson Control včetně seřízení čidel a servo pohonů.